Program minutowy bloku rekreacyjnego i integracyjnego  
   

Piłka nożna kobiet (5 osób + 3)
lista startowa , wyniki

Piłka nożnaShow Gallery
 

Piłka nożna mężczyzn (5 osób + 3)
lista startowa , wyniki

   

Piłka siatkowa kobiet (3 osoby +1)
lista startowa , wyniki

Piłka siatkowaShow Gallery
 

Piłka siatkowa mężczyzn (3 osoby +1)
lista startowa , wyniki

 

 

Koszykówka kobiet (3 osoby +1)
lista startowa , wyniki

KoszykówkaShow Gallery
 

Koszykówka mężczyzn (3 osoby +1)
lista startowa , wyniki

   

Przeciąganie liny kobiet (5 osób)
lista startowa , wyniki

Przeciąganie linyShow Gallery
 

Przeciąganie liny mężczyzn (5 osób)
lista startowa , wyniki

   

Czwórbój dla władz (3 osoby)
lista startowa , wyniki

Czwórbój władzShow Gallery

   

Wyciskanie odważnika kobiet – 10,0 kg
lista startowa - kategoria -70 kg , wyniki
lista startowa - kategoria +70 kg , wyniki

CiężarekShow Gallery
 

Wyciskanie odważnika mężczyzn – 17,5 kg
lista startowa - kategoria -85 kg , wyniki
lista startowa - kategoria +85 kg , wyniki